CÂY CẢNH - CÂY XANH - CÂY CÔNG TRÌNH - CTY TNHH CÂY CẢNH NHÀ XANH Cung cấp Tất cả các loại Cây trồng - Phân bón - Đất trồng cây - Chậu nhựa - Chậu kiểng

Công ty

CTY TNHH CÂY CẢNH NHÀ XANH

- Chuyên Cung cấp Tất cả các loại: CÂY CẢNH - CÂY XANH - CÂY CÔNG TRÌNH

- Phân bón - Đất trồng cây - Chậu kiểng

- Chậu men sứ - Chậu Nhựa trồng cây .

ĐT:090 69.69.522 - 098 33.44.083

Email:caycanhnhaxanh@gmail.com

http://www.caycanhnhaxanh.com

HOTLINE: 090 2345 014

CÁC LOẠI PHÂN BÓN

- Đất sạch, Đất vườn trồng cây

- Phân tro Đất trộn xơ dừa

- Đất Phân trộn tổng hợp

- Phân Hữu cơ

- Phân Bò qua xử lý

- Các loại phân Hóa học

- Thuốc trừ sâu, thuốc diệt rầy

- Nước thủy canh, nước phát triển rễ

- Các loại Bình xịt, Bình tưới cây.

- Dụng cụ trồng cây làm vườn

- Các loại Lưới che cây, Sỏi trắng

* HẠT GIỐNG CÂY CÁC LOẠI

___________________________

Tìm kiếm

Từ khóa:

  Thống kê

  4 - CÂY XANH BÓNG MÁT

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • 400 - Vườnn cây cổ thụ

   ...xem chi tiết

  • 400 B - Vườn cây Sanh cổ thụ

   ...xem chi tiết

  • 400 C - Vườn ươm cây xanh bóng mát

   ...xem chi tiết

  • 401 - Gia Phúc 5m

   30,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 402 - Bưởi Da xanh

   14,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 403 - Khế ngọt

   7,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 404 - Vú sữa

   15,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 405 - Cau Nhật 5m

   5,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 406 - Lộc vừng

   7,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 407 - Cây Sanh cổ thụ

   200,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 408 - Cây Sanh cổ thụ

   200,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 409 - Cây Sanh cổ thụ

   160,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 410 - Bồ đề

   60,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 411 - Tha la

   22,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 412 - Lộc Vừng

   35,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 413 - Lộc Vừng

   10,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 414 - Lộc Vừng

   30,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 415 - Cây Sanh

   15,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 416 - Cây Sanh

   30,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 417 - Cây Tha la cổ thụ

   ...xem chi tiết

  • 418 - Cây Sanh cổ thụ

   60,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 419 - Cây Si

   17,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 420 - Cây Sanh cổ thụ

   65,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 421 - Cây Sanh cổ thụ

   200,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 422 - Cây Sưa

   ...xem chi tiết

  • 423 - Cây Sakê

   10,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 424 - Sa kê

   ...xem chi tiết

  • 425 - Cây Sanh cổ thụ

   ...xem chi tiết

  • 426 - Lộc vừng cổ thụ

   150,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 427 - Tha la

   8,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 428 - Cây Sanh

   250,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 429 - Bồ Đề

   50,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 430 - Tha la cổ thụ

   ...xem chi tiết

  • 431 - Sanh 80

   ...xem chi tiết

  • 432 - Lộc vừng đk gốc 60cm

   50,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 433 - Tha la 7m đk gốc 30cm

   15,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  • 434 - Tha la 5m đk gốc 20cm

   5,000,000 VND

   ...xem chi tiết

  Hỗ trợ